Actualitatea ambasadei

Burse pentru admiterea în învățământul superior de stat din România pentru românii din străinătate

Ministerul Educației Naționale (MEN) a anunțat organizarea programului de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, în anul universitar 2018-2019, precum și procedura de selecție și admitere pentru anul universitar 2018-2019, conform prevederilor Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018 (textul Metodologiei este disponibil pe site-ul MEN, secțiunea dedicată românilor de pretutindeni, link: www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni).
Informații utile pentru toți cei interesați
- Cifra de școlarizare pentru românii de pretutindeni, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 131/2018, a fost repartizată instituțiilor de învățământ superior de stat. Acestea, în baza autonomiei universitare, vor repartiza locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe cele fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, pe domenii de licență, master și doctorat.
- Calendarul admiterii, oferta de școlarizare și metodologia proprie de admitere a românilor de pretutindeni vor putea fi accesate pe site-ul fiecărei instituții de învățământ superior.
- Candidații români de pretutindeni care nu cunosc limba română vor putea să urmeze cursurile anului pregătitor doar în instituțiile de învățământ superior de stat ale căror programe au fost acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS, web site: www.aracis.ro).
- Candidații români de pretutindeni care nu cunosc limba română și care doresc să urmeze studiile de licență la instituții de învățământ superior care nu organizează cursuri de an pregătitor de română pot opta doar pentru programul de an pregătitor de română, organizat la o instituție de învățământ superior acreditată, urmând ca după absolvirea acestuia să participe la concursul de admitere organizat pentru anul universitar 2019-2020.
- Candidații sunt încurajați să se adreseze direct instituțiilor de învățământ la care doresc să aplice pentru o mai bună informare privind oferta de școlarizare a fiecărei instituții de învățământ superior pentru românii de pretutindeni, condițiile de selecție și termenele de depunere / transmitere a dosarelor de candidatură, respectiv de confirmare a locului de studii.
- MEN va actualiza permanent informațiile postate la secțiunea dedicată românilor de pretutindeni (http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni) pentru a veni în sprijinul candidaților.

În prim plan

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE

24.11.2019

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziția cetățenilor români care se află …

Informații generale cu privire la obținerea vizelor pentru România, în pregătire pentru UEFA EURO 2020

08.10.2019

Având în vedere viitoarele cereri de eliberare a vizelor de intrare în România în…

Programări ONLINE la Secția Consulară

18.09.2019

TOATE serviciile consulare se prestează numai pe bază de programare…

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice 2019

14.08.2019

Ghidul actualizat publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală poate fi…