Actualitatea ambasadei

Concurs pentru ocuparea unui post de funcționar consular în cadrul Secției Consulare a Ambasadei României în Japonia

Ambasada României în Japonia organizează un proces de selecţie pentru ocuparea 1(unui) post de funcţionar consular în vederea completării schemei de funcţionare a Secției Consulare din cadrul Ambasadei.

Serviciile vor fi prestate în baza unei convenţii civile de prestări servicii, conform legislaţiei româneşti, pe durată determinată, cu posibilitatea de reînnoire.

 

 

Condiții de participare :

La procesul de selecţie pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

- absolvent de studii superioare (drept sau administraţie publică constituie un avantaj);

- cunoscător al limbii române. Cunoașterea limbii engleze și/sau japoneze constituie un avantaj;

- cunoștințe şi abilităţi de utilizare a echipamentelor şi programelor IT (Word, Excel, Outlook, etc.);

- deţinător al cetăţeniei române;

- permis de rezidență în Japonia (prezentul post este pentru cetățenii români care locuiesc deja în Japonia).

 

Va constitui un avantaj experienţa în domeniul juridic, al administraţiei publice sau al relațiilor cu publicul.

Reamintim că persoana selectată va fi angajată în baza unei convenţii civile de prestări servicii, pe durată determinată, cu posibilitatea de reînnoire. Reuşita la acest proces de selecţie nu presupune accesul în corpul diplomatic şi consular al României, care se face printr-un concurs distinct, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, şi nu conferă titularului privilegii şi imunităţi diplomatice.

 Dosarul de înscriere :

În vederea preselecţiei, persoanele interesate vor depune până la data de 31 ianuarie 2020 prin e-mail, la adresa tokyo.consul@mae.ro, dosarul de înscriere format din:

  • scrisoare de intenție;
  • CV detaliat;
  • cerere de înscriere la procesul de selecţie, adresată şefului Secţiei Consulare a Ambasadei României în Japonia ;
  • copie a actului de identitate (pașaport sau carte de identitate) ;
  • copie a actelor de studii (universitare și post-universitare, dacă este cazul);
  • copie a permisului de rezident în Japonia.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

Accesul ulterior la interviu al candidaţilor preselectaţi este condiţionat de prezentarea documentelor de identitate şi de studii originale.

 

Desfășurarea procesului de selecţiei şi anunțarea rezultatelor :

Procesul de selecţie este format din următoarele etape:

- preselecţia candidaților. Rezultatul preselecţiei va fi anunţat până la data de 05 februarie 2020 pe e-mail și nu pe site-ul ambasadei, având în vedere restricțiile impuse de Regulamentul General privind Protecția Datelor;

- interviul individual cu candidații selectați. Candidaţii selectaţi vor fi contactați și invitaţi la interviul organizat la sediul Ambasadei României în Japonia, în perioada 10-14 februarie 2020;

- rezultatele interviului vor fi anunțate până la data de 21 februarie 2020 pe e-mail;

- decizia finală privind candidatul admis, data semnării convenției civile de prestări servicii şi a angajării efective vor fi stabilite ulterior, în funcţie de aprobările Ministerului Afacerilor Externe. Selecţia finală este condiţionată de eliberarea certificatului de securitate de către autorităţile competente din România.