Încheiere acte notariale

Legalizarea traducerilor

În diverse situații, sunt necesare traduceri legalizate a unor înscrisuri/documente din limbile japoneză sau engleză în limba română.

Acestea sunt limitate NUMAI la traduceri conexe unor operațiuni mai ample, derulate prin misiunea noastră (înscrieri de certificate de nastere/căsătorie/deces înregistrate de autoritățile japoneze, renunțări/redobândiri de cetățenie română, înscrieri de mențiuni, etc.).

 

Pentru legalizarea unei traducerii în limba română a unui document redactat în limbile japoneză și/sau engleză, persoanele interesate trebuie să prezinte:

  • cererea pentru servicii consulare, completată corespunzător (se exceptează dacă se solicită în același timp serviciul consular complex din care face parte documentul) - se obține la momentul prezentării la ambasadă;
  • documentul străin în original;
  • traducerea în limba română, în formă tipărită;
  • un act de identitate valabil (se exceptează dacă se solicită în același timp serviciul consular complex din care face parte documentul).

Traducerea este verificată personal de către consul și acceptată pentru a fi certificată doar dacă textul este tradus integral (fără omisiuni), și este corect (gramatical și sintactic). În caz contrar, este respinsă. Conform prevederilor legale, consulul nu legalizează semnătura traducătorului, decât dacă este un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România. În vederea obținerii listei traducătorilor autorizați din Japonia care au depus specimenul de semnătură la sediul ambasadei, vă adresăm rugămintea de a trimite un mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Taxa de legalizare a traducerii este de 60 eurocare va fi achitată la momentul depunerii cererii la ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare. 

(!) Taxa poate să fie exceptată, dacă serviciul consular din care face parte traducerea prevede această facilitate (înscrieri de certificate, cereri de pașapoarte). 

Aceasta nu depinde de numărul de pagini al traducerii, dar acest lucru este menționat în încheierea de legalizare.

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…