Vize şi servicii consulare

Viza română. Informații pentru cetățenii străini

 

NOU! De la data de 17 aprilie 2014 intrat în vigoare o nouă procedură de solicitare a vizei române, accesibilă prin portalul de internet: www.eviza.ro

Vă rugăm apelaţi la acest portal pentru a deschide o cerere de viză şi urmaţi instrucţiunile primite pe acest site!

Pentru informații detaliate privind viza română, consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secțiunea Viza română.

Portalul E-VIZA poate fi folosit şi pentru verificarea necesităţii deţinerii unei vize române (aplicarea cazurilor de excepţie), ca şi pentru urmărirea ulterioară a procesului de procesare a cererii de viză.

La crearea unui cont (cerere de viză) este necesară furnizarea unei adrese de email, care va fi folosită apoi pentru păstrarea contactului cu solicitantul, până la finalizarea procedurii.

În cursul completării cererii pe portal, aveţi în vedere următoarele îndrumări:

 • Selectaţi opţiunile corespunzătoare din meniuri sau din listele afişate;
 • Citiţi cu atenţie excepţiile! Selectaţi ceea ce vă este aplicabil!
 • Încărcaţi numai documentele de susţinere de tipul celor indicate. Nu încărcaţi alte pagini cu vize sau ştampile din paşaport în afară de cele cerute. Vom verifica ulterior conţinutul paşaportului, la momentul interviului!
 • Viza pentru Japonia/Cardul de Rezidență japonez se incarca la ultimul tip de documente ("Altele/Other");
 • Completaţi NUMELE şi PRENUMELE aşa cum apar în paşaport, literă cu literă!
 • Nu ignoraţi câmpurile care nu sunt obligatorii, dar sunt relevante în cerere (date contact, adrese, telefoane, etc.. Necompletarea lor poate duce la returnarea cererii pentru completările necesare!
 • Dacă cererea este incompletă sau incorect formulată, va fi returnată solicitantului pentru efectuarea corecţiilor necesare. În email-ul de returnare se vor specifica cele ce sunt de corectat. După completare, cererea va fi returnată misiunii pentru procesare.
 • Când cererea este completă, ea va fi validată de funcţionarul consular. Acest lucru este adus la cunoştinţa solicitantului, tot pe email;
 • După validare, solicitantul tipăreşte formularul de cerere de viză generat de sistem și îl semnează olograf şi se va prezenta la data și ora stabilite pentru interviu împreună cu paşaportul, o fotografie color recentă tip paşaport și TOATE documentele de susţinere a cererii (cele cerute de legea română pentru tipul respectiv de cerere). Din momentul primirii şi înregistrării cererii, durata legală de soluţionare este de maxim 14 zile (vize de scurtă şedere) şi 30 zile (vize de lungă şedere).
 • Dacă cererea este aprobată de autorităţile din România, viza va fi emisă, aplicată în pașaport, iar acesta va fi returnat titularului personal sau prin poștă.

Cererile care sunt create în portal, dar nu sunt completate într-un timp rezonabil (30 zile) vor fi şterse automat din sistem.

 

Documente necesare pentru viza de scurtă - ședere:

 1. Formularul de viză, completat și semnat de către aplicant;
 2. Pașaportul valabil pentru încă 3 luni peste valabilitatea termenului legal de şedere în România și care să cuprinde o pagină liberă unde se poate aplica viza – original și copie;
 3. 2 fotografii, mărimea 3x4 cm pe un fundal alb, de dată recentă;
 4. Cardul de rezidență japonez – original și copie;
 5. Adeverință de la locul de muncă – original;
 6. Rezervarea biletului de călătorie dus-întors, valabil până la destinaţie
 7. Asigurare medicală internațională valabilă pentru întreaga perioada a șederii în România – original și copie;
 8. Dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 100 EURO/zi pentru întreaga perioadă (ex: extras cont bancar, “broșura”de la bancă – original și copie);
 9. Dovada asigurării condiţiilor de cazare – rezervare fermă la o unitate de cazare turistică sau, în cazul străinilor care doresc să meargă în vizită la o persoană de cetățenie română, mențiunea acestui lucru în invitația autentificată.

 

Documente specifice:

 1. Pentru solicitanții vizelor de scurtă ședere de tip misiune (C/M) - Notă verbală sau scrisoare oficială, adresată misiunii diplomatice sau oficiului consular care a primit cererea, din partea guvernului sau a altor autorităţi ale statului de reşedinţă ori din partea unei organizaţii internaţionale, prin care se atestă statutul oficial al solicitantului şi scopul oficial al călătoriei
 2. Pentru solicitanții vizelor de scurtă ședere de tip turism (C/TU)Itinerariul călătoriei
 3. Pentru solicitanții vizelor de scurtă ședere de tip vizită (C/VV):
 • Invitaţie autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
 • Pentru străinii căsătoriți cu cetățeni români sau care sunt părinți ai minorului cetățean român, necesitatea prezentării invitației poate fi suprimată dacă sunt prezentate copii ale certificatului de căsătorie românesc sau certificatului de naștere românesc al minorului. Acest lucru NU garantează suprimarea necesității invitației întotdeauna!
 1. Pentru solicitanții vizelor de scurtă ședere de tip afaceri (C/A) – Invitaţie din partea unei societăţi comerciale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori congrese având legătură cu comerţul sau cu industria, din care să rezulte faptul că societatea comercială ori autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau prin alte documente care dovedesc scopul călătoriei
 2. Pentru solicitanții vizelor de scurtă ședere de tip transport (C/TR):
 • documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii;
 • permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
 • licenţă de transport şi licenţă de execuţie.
 1. Pentru solicitanții vizelor de scurtă ședere de tip activităţi sportive (C/SP):
 • invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a cazării;
 • lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru.
 1. Pentru solicitanții vizelor de scurtă durată de tip activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române (C/ZA) - Documente emise de instituţiile la care urmează să se deplaseze, pentru a justifica prezenţa în România ( de regulă, invitaţie din partea autorităţii publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori congrese, din care să rezulte faptul că autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau prin alte documente care dovedesc scopul călătoriei

Informațiile privind viza de lungă ședere, proceduri și documente necesare pot fi consultate AICI

 

Pentru informaţii detaliate vă rugăm să accesaţi următoarele link-uri:

I. Am nevoie de viză pentru a intra în România? Regimul călătoriilor în România (anexe – listele statelor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei statelor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligativitate).

II. Cum se acordă viza română de scurtă şedere şi de ce documente am nevoie în cazul în care sunt cetăţean al unui stat care NU figurează pe lista statelor ai căror cetăţeni pot solicita viza numai în baza unei invitaţii avizată de Ministerului Administraţiei şi Internelor / Oficiul Român pentru Imigrări?

III. Cum se acordă viza română de scurtă şedere şi de ce documente am nevoie în cazul în care sunt cetăţean al unui stat care figurează pe lista statelor ai căror cetăţeni pot solicita viza numai în baza unei invitaţii, avizată în prealabil de către Ministerului Administraţiei şi Internelor  / Inspectoratul General pentru Imigrări?

IV. Eşti cetăţean al următoarelor state: Federaţia Rusă, Albania, Moldova, Ucraina, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia şi Muntenegru, Georgia şi Armenia? Poţi beneficia de anumite facilităţi la obţinerea unei vize de scurtă şedere! 

V. Taxele de vize

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…