Cetăţenia română

Clarificarea cetăţeniei

Clarificarea cetățeniei române este necesară persoanelor cărora le-au expirat toate actele româneşti de identitate (paşaport, buletin de identitate sau carte de identitate) sau care nu  se mai află în posesia lor și care intenţionează să solicite derularea uneia (sau mai multora) din procedurile următoare:

  • cerere pentru un nou pașaport (doar atunci când ultimul pașaport deținut a fost emis înainte de anul 2002);
  • cerere pentru înscrierea unor fapte de stare civilă înregistrate în Japonia în Registrul de stare civilă din România (doar atunci când nu posedă act de identitate/pașaport românesc valabil);
  • cerere pentru redobândirea cetățeniei române (pentru a se stabili fie că cetățenia română a fost pierdută anterior, fie că nu a fost deținută anterior).

În străinătate, cererile de clarificare a cetăţeniei române se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră.

În baza îndeplinirii procedurii de clarificare a cetăţeniei, persoanelor respective li se vor elibera dovezi de cetăţenie română, în condiţiile Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, şi cu modificarile şi completările ulterioare. Aceste adeverințe sunt valabile 6 luni de la data emiterii și permit, în cadrul acestui interval, depunerea cererii pentru procedurile menționate anterior.

NOTĂ: Dacă adeverința își pierde valabilitatea înainte de demararea procedurii pentru care s-a dorit obținută, va fi necesară reluarea procedurii de clarificare a cetățeniei române (!).

 

Pentru clarificarea cetăţeniei române, persoanele interesate trebuie să prezinte secției consulare:

1. cererea pentru clarificarea cetăţeniei române completată şi semnată de către solicitant ;

2. copia unui document de identitate valabil (carte de identitate, buletin de identitate, paşaport);

3. copia oricărui act sau document (opțional) care poate ajuta la clarificarea statutului solicitantului (ultimul paşaport românesc sau ultima carte de identitate românească, certificat de naştere românesc, etc.).

Durata de soluționare este în jurul a 30 de zile, dar, pentru cazuri mai complexe, răspunsul din România poate să întârzie și până la circa 3 luni.

 

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

           

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…