Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

Persoanele cu domiciliul în România sunt acelea care deţin (sau le-a fost emisă anterior) o carte de identitate sau buletin, indiferent dacă în prezent aceste acte mai sunt valabile sau sunt expirate şi indiferent dacă adresa din acel document mai este valabilă sau nu (locuinţa se mai află sau nu în posesia titularului actului).

În acest caz, chiar dacă şederea în Japonia este temporară sau permanentă (deţinători de residence card sau alien registration card), domiciliul (considerat faţă de autorităţile române) continuă să fie cel din România.

IMPORTANT: Pentru orice proceduri şi servicii consulare care se derulează în România, actul de identitate (carte de identitate sau buletin) este actul primordial care se prezintă autorităţilor române. De asemenea, acesta stă la baza emiterii unui nou paşaport (şi nu invers!). De aceea, menţinerea valabilităţii cărţii de identitate este o obligaţie prioritară pentru cetăţenii români care doresc să-şi menţină statutul domiciliului în România.

Atâta vreme cât persoana în cauză se află pe teritoriul Japoniei (indiferent de statutul faţă de autorităţile nipone), în evidenţele din România se consideră că în Japonia este o reşedinţă.

Dacă vă aflați în Japonia pentru o perioadă lungă (cu intenția de stabilire), vă sugerăm să vă modificați statutul în ”cetățean român cu domiciliul în străinătate” (CRDS).

Prelungirea valabilităţii paşapoartelor româneşti nu mai este posibilă, începând cu anul 2002, când a fost pus în circulaţie un nou model de paşaport (urmat de cel actual, electronic).

 

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic pentru adulţi (original și copie) :

1. Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original

NOTĂ: cartea de identitate poate fi considerată ”valabilă” doar dacă nu au intervenit de la emiterea ei alte fapte de stare civilă, în țară sau străinătate ! A se lua în vedere faptul că la introducerea cererii în sistem, solicitantul va semna olograf cererea în care apare starea civilă înregistrată de la emiterea cărții de identitate. Dacă aceasta diferă de cea reală (actuală), iar solicitantul ascunde existența unor fapte de stare civilă petrecute între timp, se face vinovat de declarație în fals și uz de fals, fiind pasibil de a suporta consecințele legale.

2. Paşaportul anterior;

în cazul declarării FURTULUI paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă (sau de unde s-a întâmplat fapta) cu traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat;

în cazul PIERDERII paşaportului, este necesară întocmirea declaraţiei autentificate de pierdere, o dată cu depunerea cererii de paşaport nou;

în cazul DISTRUGERII paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat (sau fragmente din acesta), cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului (pagina informatizată, seria, etc.). De asemenea, şi în acest caz se va întocmi la ambasadă o declaraţie autentificată privind împrejurările deteriorării/distrugerii paşaportului.

 

IMPORTANT !

  1. În cazul în care cartea de identitate (sau buletinul) au expirat, dar paşaportul actual mai este încă valabil , puteţi solicita ambasadei autentificarea unei procuri speciale prin care împuterniciţi o persoană din România să solicite în numele dumneavoastră eliberarea unei noi cărţi de identitate. Abia apoi, după primirea noii cărţi de identitate, puteţi depune cererea de paşaport.

  2. ​Dacă față de data la care a fost emisă cartea de identitate/buletinul au aparut între timp fapte de stare civilă (fie în România, fie în Japonia), cum ar fi căsătoria, divorțul, decesul soțului/soției, schimbări de nume/prenume, schimbare de adresă de domiciliu sau orice alte date care apar pe cartea de identitate, este obligatorie mai întâi preschimbarea cărții de identitate (când vor fi cerute și se vor înregistra și toate aceste modificări).
  3. Dacă la documentul în limba japoneză cerut de procedură (dacă este necesar) nu se prezintă traducerea în limba română sau aceasta nu este corectă şi completă (faţă de textul original), cererea nu poate fi preluată!

  4. Menţionăm că autentificările şi legalizările de declaraţii şi traduceri, aferente procedurii de depunere a cererii de paşaport, NU se taxează, ele fiind incluse în taxele prezăzute de lege.

 

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare de 100 EURO în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…