Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu temporar

 

Condiţii de îndeplinit pentru solicitarea unui paşaport temporar

Paşaportul temporar este un document de călătorie de urgenţă şi poate fi solicitat doar în una din situaţiile de mai jos:

  1. Dacă sunteţi rezident în Japonia, nu mai posedaţi documente de călătorie valabile şi nu dispuneţi de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport electronic (dovedit cu acte care atestă necesitatea);
  2.  Dacă nu aveți toate documentele necesare pentru pașaportul electronic (mai aveți de înregistrat căsătorii/divorțuri/schimbări de nume/prenume), dar dețineți un drept de ședere/rezidență valabil pentru Japonia; 
  3. Dacă nu mai posedaţi documente de identitate/călătorie valabile şi doriţi să vă reglementaţi şederea pe teritoriul statului de reşedinţă, ne(mai)având un document valabil care să ateste șederea legală, dar putând dovedi că veți primi şedere legală/acceptată de la autoritateajaponeză competentă;
  4. Dacă sunteti rezident în Japonia și urmează să călătoriţi în state în care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi aveţi în paşaport o viză eliberată de statul care este în conflict cu ţara în care urmează să călătoriţi;
  5. Dacă sunteți rezident în Japonia și aţi depus paşaportul pentru obţinerea unei vize şi trebuie să călătoriţi de urgenţă în străinătate (dovedind urgenţa cu documente);

La punctul 1 este numai cazul cetățenilor români care dețin viză/ card de rezidentă japonez (residence card/ alien registration card), valabilitatea pașaportului simplu electronic a expirat  și trebuie să se deplaseze de urgenţă în alte ţări şi nu pot aştepta perioada normală până la primirea paşaportului electronic (3-4 luni). Este de remarcat că în acest caz se vor înregistra simultan cererile de paşaport electronic şi paşaport temporar, cel temporar fiind înmânat în aceeaşi zi şi apoi anulat la venirea (ridicarea) paşaportului electronic.

Punctul 2 este pentru persoanele care au ședere legală în Japonia (dovedită cu viză/ card de rezidență), au toate documentele de identitate si călătorie românești expirate (pașaport/CI) și au nevoie de pașaport temporar pentru a finaliza proceduri pentru acte necesare cererii de pașaport electronic (înnoire carte de identitate, înscriere căsătorie, recunoaștere divorț, înscriere de mențiuni pentru schimbare nume/prenume).

Punctul 3 este cazul cetățenilor români care locuiesc în Japonia, nu mai au nici un act de identitate/pașaport românesc valabil, nu au nici un document valabil care să ateste șederea legală în Japonia (viză/card de rezidență), dar pot obține această dovadă de la autoritățile competente care să confirme șederea legală în Japonia dacă vor prezenta un pașaport românesc valabil, reglementându-și astfel șederea legală în Japonia.

Punctele 4 şi 5 se aplică cetăţenilor români care îndeplinesc cerinţele respective, dovedindu-le cu documente corespunzătoare. Este, de asemenea, de remarcat că deţinerea simultană a două paşapoarte valabile este interzisă de lege, şi de aceea, în momentul încetării cauzelor invocate (reîntoarcerea din ţara cu conflict armat/diplomatic sau preluarea paşaportului lăsat pentru viză), paşaportul temporar trebuie returnat misiunii care l-a emis, pentru anulare.

Documentele care sprijină cererea, fiind de la autorităţile locale, în limba japoneză, sunt obligatoriu prezentate în original şi însoţite de o traducere autorizată în limba română (excepţie: “residence card”/”alien registration card” ).

Paşaportul temporar se va emite cu numele şi prenumele din evidenţele existente la acel moment în România, nu cele rezultate din actele neînregistrate încă în România (căsătorie, schimbare nume, etc.). Fără excepţie!

Paşaportul temporar trebuie privit şi ca un ajutor pentru intrarea în legalitate cu celelalte acte restante pentru un paşaport electronic. De aceea, dacă în perioada lui de valabilitate (un an), nu au fost întreprinse toate măsurile pentru obţinerea actelor pentru paşaport electronic, reemiterea paşaportului temporar poate fi refuzată, singurul act care mai poate fi emis fiind titlul de călătorie.

 

Acte necesare

Paşapoartele temporare sunt împărţite în două categorii, după domiciliul titularului, ca şi paşapoartele electronice: cele cu domiciliul în România şi cele CRDS.

În general, actele necesare sunt aceleaşi cu cele indicate la secţiunea referitoare la paşapoartele electronice.

O mică diferență este la punctul 2 de mai sus, când se prezintă documentele japoneze ce urmează sau sunt în curs de a fi înregistrate în România (nu este necesară prezentarea certificatelor românești echivalente).

În oricare dintre situaţii, motivaţia solicitării unui paşaport temporar trebuie să fie susţinută cu documentele indicate la început. Orice solicitare care nu este bazată pe prevederile legale (punctele 1-5) nu va fi luată în consideraţie !

NOTĂ: Este obligatorie deţinerea unui CNP (Cod Numeric Personal) pentru a putea fi emis un paşaport temporar! 

De asemenea, se vor avea în vedere următoarele îndrumări:

  • toate actele trebuie prezentate în original;
  • prezenţa personală a solicitantului este obligatorie;
  • nu sunt necesare fotografii (se fac pe loc, la misiune). Pentru o calitate corespunzătoare a fotografiei, vă rugăm să nu purtaţi cămăşi/bluze în culori deschise (alb, gri, roz, galben);
  • în cazul minorilor se aplică aceleaşi observaţii ca la paşapoartele electronice.

 

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare de 70 EUR în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

 

 

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…