Eliberare documente de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie

Cetăţenii români ai căror paşapoarte au termenul de valabilitate expirat sau care nu se mai află în posesia unui paşaport ori a unui alt document de călătorie şi doresc să se întoarcă în România sau să ateste cu un document valabil deţinerea cetăţeniei române, pot solicita la sediul ambasadei eliberarea unui Titlu de Călătorie (TC).

TC-ul este un document care permite titularului său deplasarea din Japonia exclusiv în România, având o valabilitate de maxim 30 zile. 

ATENȚIE! El este valabil numai pentru intrarea pe teritoriul României şi nu va putea fi folosit pentru revenirea în Japonia sau deplasarea în altă ţară (conform convenţiilor internaţionale, TC-ul este definit doar ca un document de călătorie de urgenţă şi poate fi refuzat de autorităţile unui stat care constată că traseul ales nu este în concordanţă cu destinaţia - România). Valabilitatea TC-ului expiră o dată cu intrarea în România a titularului său.

Cererea pentru TC, fiind procesată informatizat, cu preluarea fotografiei şi semnăturii titularului  în format electronic, pe loc, prezenţa fizică la sediul ambasadei a solicitantului este obligatorie !

Pentru obţinerea TC-ului, este necesară în primul rând stabilirea identităţii şi cetăţeniei române a solicitantului.

 

Documente necesare, fie în original, fie în copie (originalul este preferat): 

a) un act de identitate sau călătorie românesc deţinut anterior, respectiv buletin, carte de identitate, paşaport, TC;

b) certificate de stare civilă româneşti (naştere, căsătorie), preferabil cu CNP trecut pe ele.

În cazul în care paşaportul anterior a fost furat, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă sau din locul unde s-a întâmplat fapta, însoţită de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat.

În cazul pierderii paşaportului anterior, la sediul ambasadei, o dată cu depunerea cererii pentru TC, se va întocmi şi declaraţia pe proprie răspundere privind împrejurările pierderii paşaportului.

În cazul deteriorării sau distrugerii paşaportului anterior, se va prezenta paşaportul deteriorat/distrus sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului (resturi ale foii informatizate, seria paşaportului, etc.). Se va încheia o declaraţie la sediul ambasadei, similare cu cea în cazul pierderii.

TC-ul se emite, de regulă, în aceaşi zi în care a fost solicitat. Dacă din evidenţele din România, la care consulul are acces direct, nu a fost identificată persoana solicitantă ca fiind cetăţean român, se vor face verificări suplimentare în ţară, iar TC-ul va putea fi emis doar după primirea aprobării din România. Acest caz este îndeosebi al celor care nu pot face dovada CNP-ului alocat.

 

Titluri de călătorie pentru copiii născuţi în străinătate şi care nu au certificat de naştere românesc:

Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean român, sunt cetăţeni români, în virtutea legii.

Pentru a se deplasa în România, înainte de a obţine un paşaport, ambasada poate elibera, la cererea părinţilor, un TC pentru minor; în acest sens se vor prezenta la sediul ambasadei ambii părinţi şi minorul, cu următoarele documente:

a) certificatul de naştere al copilului (în ORIGINAL şi apostilat !), eliberat de autorităţile japoneze şi în care sunt înscrişi părinţii.

NOTĂ: nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu apar părinţii!

b) cărţile de identitate româneşti ale părinţilor, valabile (dacă e cazul), în ORIGINAL;

c) paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă e cazul), în ORIGINAL.

NOTĂ: Pentru punctele b şi c, fiecare părinte trebuie să prezinte cel puţin un document valabil, dintre care cel puţin unul să fie românesc !

În cazul in care unul dintre părinţi nu se poate prezenta la ambasadă din motive obiective, el poate împuternici pe celălalt părinte (soţ/soţie), cu procură specială întocmită și apostilată la notarul japonez să solicite şi să ridice TC-ul pentru minor. 

Atenţie! Documentul eliberat în condiţiile de mai sus este valabil numai pentru o călătorie în România. Dacă se doreşte reîntoarcerea în Japonia, va trebui transcris certificatul de naştere al copilului în România şi obţinerea unui certificat de naştere echivalent, românesc, pe baza căruia va fi solicitat apoi pașaportul românesc pentru minor.

 

În cazul în care cetăţenii români rămân fără documente de călătorie în state în care România nu are o reprezentanţă diplomatică sau consulară de cariera, persoanele respective se vor adresa oricărei alte misiuni diplomatice sau oricărui oficiu consular de carieră al altui Stat Membru al Uniunii Europene, existent în ţara respectivă, şi va solicita eliberarea unui document de călătorie de urgenţă (Emergency Travel Document - E.T.D.), procedură posibilă prin aplicarea prevederilor articolului 20 al Tratatului UE.

 

NotăNu sunt necesare fotografii. Fotografiile vor fi făcute pe loc, la sediul ambasadei.

Din motive tehnice legate de calitatea fotografiei, vă rugăm să purtaţi îmbrăcăminte în culori mai închise, procesarea electronică a fotografiei fiind dificilă în cazul culorilor deschise (alb, gri, roz).

 

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare de 70 EUR în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

 

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…