Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de naştere

În conformitate cu art.5, alin.(2), lit.b) din Legea nr.21/1991, republicată, a cetăţeniei române, deţin cetăţenia română încă de la naştere copiii care "s-au născut în străinătate şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia română".

Dovada cetăţeniei române a minorului se face însă cu certificat românesc de naştere, alături de paşaport sau act de identitate românesc, valabil, al părintelui, cetăţean român.

Pentru obţinerea unui certificat românesc pentru copiii născuţi pe teritoriul Japoniei, părintele cetăţean român (sau unul dintre ei, dacă sunt amândoi cetăţeni români) va trebui să solicite personal înscrierea certificatului de naştere japonez la sediul ambasadei noastre.

DE REȚINUT: Domiciliul copilului, conform legii române, este la domiciliul comun al părinților. Domiciliul părinților se probează cu pașaport/carte de identitate. Posesorii de carte de identitate (chiar și expirată) au domiciliul în România (dacă locuiesc în Japonia, aici este doar reședință!). O mențiune asemănătoare este și în pașaport, la rubrica ”Domiciliu”. Dacă părinții nu cad de acord asupra domiciliului comun al copilului (nu încheie declarația menționată mai jos, la acte necesare), este necesară decizia Tribunalului român competent (de pe raza loaclității de domiciliu al/ai părintelui/părinților cu cetățenie română). Pentru persoanele cu domiciliul în România prezentarea cărții de identitate valabile este obligatorie (în acest caz pașaportul fiind opțional)!

Această procedură nu se realizează prin poștă!

 

Acte necesare (original și 2 fotocopii):

  1. Declaraţia de naştere certificată (SHUSSEI TODOKE NO COPY) eliberată de primăria unde este înregistrată naşterea, care trebuie să cuprindă şi actul constatator al naşterii emis de clinica/spitalul unde s-a născut copilul (SHUSSEI SHOMEISHO), având aplicată apostila Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, precum şi traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat. Documentul va fi reţinut în această formă şi trimis în ţară, alături de celelalte documente ale înscrierii;
  2. Extras în limba japoneză din Registrul de familie (KOSEKI TOHON) cu privire la datele personale ale soţului/soţiei cetăţean japonez (echivalentul certificatului românesc de naştere), având aplicată apostila Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, precum şi traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat. Documentul va fi reţinut în această formă şi trimis în ţară, alături de celelalte documente ale înscrierii;

Legalizarea traducerilor se face la misiune (sunt acceptate traducerile legalizate de notari din România);

NOTĂ: indiferent unde sunt efectuate traducerile, ele sunt verificate de consul, iar dacă traducerea prezentată nu este corectă și completă, va fi respinsă! 

  1. Cărțile de identitate (valabile!) ale părinților, cetățeni români, cu domiciliul în România. Dacă adresa pe cele două documente nu este aceeași, se va întocmi pe loc declarație privind domiciliul ales pentru copil. 

NOTĂ: Numele și prenumele părinților, așa cum apar în actele de identitate/pașapoarte, trebuie să se regăsească IDENTIC și în certificatul de naștere al copilului. Excepție: dacă se face dovada cu documente că ulterior nașterii copilului a intervenit o schimbare de nume/prenume, iar actul de identitate din prezent este emis în baza acestei schimbări;

  1. Certificatul de căsătorie al părinţilor eliberat de autorităţile române;

Dacă părinţii sunt căsătoriţi în străinătate, dar nu au înscrisă căsătoria în registrele de stare civilă române, înscrierea certificatului de naştere al minorului se va efectua dupa înscrierea căsătoriei părinţilor.

  1. Pașapoartele române (valabile!) ale părinților, cetățeni români;

  2. Pașaportul valabil al părintelui, cetățean străin (dacă este cazul). În cazul părintelui, cetățean japonez, care NU deține un pașaport valabil, trebuie prezentat permisul de conducere, tradus autorizat;
  3. Cererea de înscriere a nașterii (se obţine şi se completează pe loc la ambasadă);

  4. Declaraţie autentificată a părinţilor privind numele de familie pe care îl va purta copilul, în cazul în care aceştia au nume diferite. Numele trebuie să fie acelaşi cu cel înregistrat anterior pentru copil la autorităţile japoneze (este redactată la ambasadă);
  5. Declarație autentificată din care să rezulte că nu s-a mai solicitat înscrierea/transcrierea certificatului de naștere în registrele române de stare civilă şi nu există un alt act reconstituit pentru aceeaşi naştere (se completează pe loc, la misiune);
  6. Pentru părinții care nu sunt posesori de cărți de identitate române (au statut CRDS), vor fi prezentate și certificatele de naștere. Se vor opri copii ale acestor documente

Prezenţa la Secţia Consulară a părintelui cetăţean român, în timpul programului de lucru cu publicul, este obligatorie la depunerea actelor şi semnarea în registrele de stare civilă.

În cazul în care părinţii nu au nume de familie comun sau numele de familie al copilului diferă de cel al părinţilor, la întocmirea actului de naştere este obligatorie prezenţa ambilor părinţi, în vederea exprimării acordului privind numele copilului.

 

De reţinut:

a) Codul Numeric Personal (CNP) pentru copil se alocă la momentul efectuării înscrierii, dar numai pentru copiii născuţi începând cu data de 1 ianuarie 2004. Pentru cei născuţi înainte de această dată, CNP-ul se alocă numai în ţară, la Serviciul de stare civilă competent (alocarea poate fi mijlocită de ambasadă, ca serviciu consular separat).

b) Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită înscrierea certificatului de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială. Documentele necesare sunt cele de mai sus (punctele 1-10), la care se adaugă şi procura specială (dacă este cazul).

c) Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani efectuează înscrierea în nume propriu. În aceste caz, documentele necesare sunt cele de la punctele 1-8, însoţite, dacă este cazul, de procură specială (când înscrierea se face prin împuternicit).

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…