Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de deces

Așa cum s-a amintit și la rubricile referitoare la certificatele de naștere și căsătorie, decesul cetățenilor români, care a avut loc în străinătate (Japonia), trebuie înregistrat și la autorităţile române. Obținerea certificatului românesc de deces este important și prin prisma faptului că numai așa pot fi aplicate prevederile legale românești privind drepturile succesorale, decesele cetăţenilor români trebuind atestate doar prin certificate româneşti.

Decesul poate fi înregistrat prin transcriere (înregistrarea lui în România la Primăria de ultim domiciliu a defunctului) sau prin înscriere, la misiunea diplomatică sau oficiul consular din țara în care a avut loc decesul. În fiecare din aceste cazuri actele necesare sunt aceleași, doar locul aplicării diferă.

Dacă se dorește înscrierea certificatului de deces (eliberat anterior de către autoritățile japoneze) la misiune, cererea de înscriere va fi depusă personal de unul dintre membrii familiei sau o altă persoană îndreptățită legal.

NU sunt acceptate cererile cu acte trimise pe cale poștală!

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de deces românesc:

 1. Cererea de înscriere a decesului, întocmită şi semnată la sediul ambasadei de către unul dintre membrii familiei sau de către altă persoană îndreptăţită;
 2. Actul de identitate/pașaportul, valabil, al persoanei care solicită înscrierea;

 3. Certificate/documente care să ateste gradul de rudenie sau temeiul legal al cererii;
 4. Paşaportul românesc care a aparţinut defunctului, în original și/ sau cartea de identitate sau buletinulAcestea se vor reține, fiind transmise direct autorităților române, pentru retragere din uz. În lipsa lui/lor, se va completa o declarație a persoanei solicitante privind locația documentelor și obligativitatea predării lor. Alternativ, adeverință de cetățenie română (a persoanei decedate), conform indicațiilor de mai jos.

NOTĂ: Pentru cetăţenii români care au domiciliul în Japonia se va prezenta orice document (card de rezidență) eliberat de autorităţile japoneze din care să reiasă domiciliul (original şi copie xerox);

 1. Certificatul medical de constatare a decesului (SHIBO TODOKE), având aplicată apostila Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 (original şi copie xerox). Acesta se va reține, fiind transmis în ţară împreună cu întreaga documentaţie întocmită şi rămânând arhivat;
 2. Traducerea în limba română a certificatului de deces japonez. Nu este obligatorie prezentarea unei traduceri legalizate, legalizarea fiind inclusă în taxele percepute la ambasadă, dar este obligatoriu ca traducerea să fie corectă și completă (se verifică de către consul). Dacă se prezintă traduceri legalizate de notari din România, acestea se utilizează și se rețin ca atare;
 3. Dovada sesizării autorităţilor de poliţie sau procuratură, în cazul în care decesul s-a datorat unor cauze violente, unui accident sau al unei sinucideri (original şi copie xerox);
 4. Certificatul de naştere al defunctului sau un act de identitate din care să reiasă numele şi prenumele părinţilor persoanei decedate (original şi copie xerox);
 5. Certificatul de căsătorie al defunctului, dacă este cazul (original şi copie xerox);
 6. Declarație din care rezultă că nu s-a mai solicitat înscrierea/transcrierea certificatului în registrele române de stare civilă şi nu mai există un alt act reconstituit referitor la aceeaşi faptă de stare civilă. (se încheie pe loc la misiune).

NOTĂ:

 1. Numele și prenumele persoanei decedate, în certificatul de deces, trebuie să fie identice cu cele din actul de identitate românesc, fără prescurtări. În situația în care se constată diferențe, se solicită mai întâi înregistrarea schimbărilor de nume/prenume în evidențele din România prin proceduri separate. Cererea pentru înscrierea decesului se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.
 2. Înscrierea certificatului de deces japonez se poate derula doar dacă este dovedită cetățenia română a persoanei decedate, la momentul decesului! Dovada poate consta din prezentarea actului de identitate/pașaport românesc, VALABILE la momentul decesului. În cazul în care nu se deține un astfel de document (sau cel deținut nu mai este valabil), se va solicita mai întâi procedura de clarificare a cetățeniei române pentru persoana decedată. Adeverința obținută în urma acestei proceduri este valabilă maxim 6 luni din data emiterii ei și numai în acest interval se poate depune cererea de înscriere a decesului, conform procedurii de mai sus.
 3. Trebuie avută în vedere și posibilitatea transcrierii certificatului de deces japonez direct în România, la primăria de ultim domiciliu al persoanei decedate, caz în care un membru al familiei va prezenta acolo aceleași documente care sunt menționate mai sus. În acest caz nu se va mai aplica la misiunea noastră pentru înscrierea decesului.

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

      

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…