Încheiere acte notariale

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri

Cetăţenii români sau străini pot solicita legalizarea de către ambasadă a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată. Ambasada poate elibera copii legalizate de pe înscrisurile originale prezentate de părţi, numai după confruntarea copiei cu originalul. Menţiunile de legalizare se efectuează exclusiv în limba română, conform legii române, aceste documente fiind folosite ulterior exclusiv în faţa autorităţilor române.

Persoanele care doresc folosirea unor copii legalizate ale documentelor personale în faţa autorităţilor japoneze vor apela la notari locali, competenţi în a le legaliza astfel de documente.

Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conţin corecturi, ştersături, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, dacă aceste corecții nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul autorităţii care le-a întocmit.

Înscrisurile sub semnătură privată trebuie să fie scrise cursiv, fără ştersături sau corecturi. Responsabilitatea asupra conţinutului acestor acte revine în mod exclusiv solicitantului.

Pentru obţinerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul va prezenta:

  • formularul de cerere pentru efectuarea de servicii consulare, cu specificarea serviciului dorit;
  • înscrisul oficial sau sub semnătura privată în original;
  • un act de identitate valabil (paşaport, carte de identitate sau buletinul de identitate). Permisul de conducere, certificatul de naştere, titlul de călătorie sau cardul de rezidență japonez NU sunt acte de identitate, în accepțiunea legii române.

DE REȚINUT:

  • Nu se fac legalizări de copii după copii legalizate sau fotocopii!
  • Soluționarea acestui serviciu consular se face, de regulă, în aceeași zi cu preluarea cererii.

 

NOTĂ:

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare în valoare de 30 euro în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…