Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

 

IMPORTANT

De pașaportul simplu electronic cu domiciliul în străinătate (CRDS) poate beneficia minorul care are cel puțin unul dintre părinți titular al aceluiași tip de pașaport CRDS.

Pentru depunerea cererii de pașaport, minorul trebuie să se prezinte personal la ambasadă, însoțit de părinții săi. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenta doar a unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați documentele din care reiese respectiva schimbare (certificatul de căsătorie, sentința de divorț, etc.)

Pentru minorii care NU au împlinit vârsta de 14 ani - Documente necesare  (în original și copie) :

-           permisul de şedere al părinţilor/părintelui ori permisul de şedere emis de autorităţile statului de reşedinţă având ca titular minorul;   

-   certificatul de naştere românesc al minorului. Dacă naşterea a fost înregistrată în Japonia, înscrierea/transcrierea certificatului de naştere este prioritară (nu se acceptă cererea de paşaport până nu se prezintă certificatul românesc de naştere!).

-           pașaportul anterior (dacă este cazul);

-    certificatul de căsătorie românesc al părinților, dacă este cazul. Dacă părinţii sunt căsătoriţi, acest document nu este opţional, ci obligatoriu. La fel, dacă încheierea căsătoriei a avut loc în Japonia şi nu a fost încă înregistrată în România (nu se deţine încă certificat românesc), înscrierea/transcrierea certificatului de căsătorie este prioritară (nu se acceptă cererea de paşaport pentru minor până nu se prezintă certificatul românesc de căsătorie al părinţilor!).

-        sentinţa de divorţ emisă de o autoritate judecătorească din România, rămasă definitivă (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;

-       certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat);

-     paşapoartele părinţilor, dintre care care unul (cel puţin) de tip CRDS. Excepţie: un părinte depune simultan cerere pentru paşaport CRDS

-         cărţile de identitate ale părinților, dacă este cazul.

În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii de declarare a furtului/pierderii pașaportului eliberată de organele de poliţie ale statului de reşedinţă cu traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat.

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

NOTĂ:

- Dacă din documentele prezentate nu rezultă o adresă de domiciliu comună pentru familie, părintele cu alt domiciliu va întocmi la misiune o declaraţie care atestă acceptarea domiciliul ales de comun acord pentru părinţi şi copil.

- În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată competentă (din România), care se pronunţă în condiţiile legii.

 

PENTRU MINORII CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI, paşaportul simplu electronic cu domiciliul în străinătate se poate solicita în mod similar, cu excepţia faptului că cererea de paşaport va fi semnată de minor, lângă care va semna şi unul dintre părinţi (sau împuternicitul legal).

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare în valoare de 100 EURO în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…