Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în Japonia

 

 

Cetăţenii români care doresc să-şi legalizeze domiciliul din străinătate în evidenţele din România, pot să solicite emiterea unui paşaport cu menţiunea ţării de domiciliu (ce poartă acronimul CRDS, de la Cetăţean Român cu Domiciliul în Străinătate).

Facem precizarea că acest tip de paşaport nu restrânge în niciun fel drepturile cetăţeneşti, dar pot exista unele "avantaje" sau "dezavantaje", în funcţie de situaţia şi opţiunile personale ale fiecăruia:

- nu mai este necesară cartea de identitate pentru obţinerea noului paşaport (cea existentă se retrage din uz, chiar dacă este expirată). Ca urmare, se va avea grijă apoi doar de valabilitatea unui singur document (paşaport), nu două (carte de identitate şi paşaport).

- faptul că nu se mai deţine o carte de identitate nu afectează drepturile şi îndatoririle privind proprietăţile mobile şi imobile aflate în România pe numele titularului paşaportului CRDS. Evidenţa în ţară a persoanelor CRDS se ţine după ultimul loc de domiciliu avut în România şi după reşedinţa declarată în România (după caz).

De asemenea, facem menţiunea că posesorii de paşapoarte CRDS pot dacă își stabilesc reședința în România să solicite o carte de identitate provizorie pentru perioada petrecută în ţară. Valabilitatea acestui document poate varia între o lună şi un an, în funcţie de situaţia personală a solicitantului (cât timp va petrece în ţară).

 

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru adulţi (original și copie) :

1. Certificatul de naştere românesc;

2. Certificatul de căsătorie românesc (pentru persoanele căsătorite sau văduve);

Notă: În cazul în care căsătoria a fost efectuată pe teritoriul Japoniei, este obligatorie transcrierea certificatului de căsătorie japonez în prealabil în România, la serviciul de stare civilă sau la oficiul consular al României în Japonia (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă); 

3. Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (pentru persoanele divorțate);

Notă: Dacă divorțul a fost pronunțat în Japonia, acesta trebuie recunoscut de către instanța din România. 

4. Certificatul de deces românesc al soţului/soţiei (pentru persoanele văduve);

5. Pașaportul anterior

6. Documentul care atestă reşedinţa sau domiciliul în străinătate: Permisul de şedere/ Cardul de rezidență japonez;

7. Buletinul sau cartea de identitate românească (în cazul în care se solicită pentru prima dată acest tip de pașaport, expirată sau nu). Se va reţine pentru retragere din uz. Lipsa ei se motivează cu o declaraţie pe propria răspundere. Dacă se află în România în păstrarea altei persoane, se va încheia o declaraţie prin care titularul se obligă ca în cel mai scurt timp să ia măsuri pentru ca persoana din România să depună cartea de identitate la serviciul comunitar competent, cu motivaţia depunerii cererii pentru paşaport CRDS în străinătate, sau să-i fie transmisă în străinătate pentru a fi remisă misiunii la venirea noului paşaport.

 

  • În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii de declarare a furtului/pierderii documentului de călătorie, eliberată de organele de poliţie ale statului de reşedinţă însoțită de traducerea în limba română efectuată la un traducător autorizat;
  • În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

ATENȚIE!

Cererile de pașaport nu se preiau dacă statutul civil al persoanei care depune cererea nu este reglementat în România. Căsătoriile încheiate în străinătate, neînregistrate în România și apoi desfăcute se înscriu pe marginea certificatului de naștere românesc. Căsătoriile desfăcute în străinătate se înscriu pe marginea certificatului de căsătorie românesc. Înscrierea mențiunilor este obligatorie și se solicită la oficiul stării civile din România care are actul de naștere/căsătorie în păstrare. 

IMPORTANT

În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

 

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare în valoare de 100 euro în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…