Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

Conform legii, domiciliul minorului este cel al domiciliului părinților, ales de comun acord de aceștia. Dacă părinții nu cad de acord asupra domiciliului minorului, instanța română competentă va decide asupra acestuia.

IMPORTANT: Prezenţa la Secţia Consulară a minorului şi a părinţilor este obligatorie. Hotărârile judecătorești ale instanțelor din România prin care se recunosc hotărârile judecătorești pronunțate în străinătate vor fi însoțite de traducerea în limba română a hotărârii străine.

 

PENTRU MINORII CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI - Documente necesare în original și copie: 

 • certificatul de naştere românesc al minorului;
 • paşaportul anterior al minorului (dacă acesta există);
 • documente de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, ale reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate;
 • hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
 • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
 • hotărâre judecătorească in temeiul careia parintele exercita singur autoritatea parinteasca rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
 • certificat de deces al părintelui decedat (daca este cazul) pentru cerererile formulate de părintele supravieţuitor;
 • procură specială sau declaraţie privind consimţământul celuilalt părinte (dacă este cazul), pentru cererile formulate de unul dintre părinţi;
 • procură specială, pentru cererile formulate de o persoana împuternicită (dacă este cazul);
 • dovada achitării taxelor consulare, completată pe numele minorului – taxa consulară se achită la secția consulară

Cererea se formulează fie de către ambii părinţi, fie de părintele supravieţuitor (care prezintă certificatul de deces al celuilalt părinte), fie de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă fie, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea poate fi formulată şi doar de către unul dintre părinţi, atunci când este împuternicit de către celălalt părinte, prin procură specială autentificată în România de către notarul public, iar în Japonia de misiunea noastră diplomatică, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiunea diplomatică, cererea poate fi formulată de o terţă persoană, împuternicită de către ambii părinţi prin procură specială autentificată în România de către notarul public, iar în Japonia de misiunea noastră diplomatică.

În oricare dintre aceste variante de mai sus, prezenţa minorului la misiune, pentru identificare și preluarea fotografiei, este obligatorie ! 

 

NOTĂ:

 • Dacă din cărţile de identitate ale părinţilor nu rezultă o adresă de domiciliu comună pentru familie, părintele cu alt domiciliu va întocmi la misiune o declaraţie care atestă acceptarea domiciliul ales de comun acord pentru părinţi şi copil.
 • Dacă ambii părinţi sunt cetăţeni români, dar unul dintre ei are domiciliul în străinătate, se poate opta între a face copilului paşaport cu domiciliul în România (cu declaraţie de domiciliu comun corespunzătoare) sau cu domiciliu în străinătate  (în aceleaşi condiţii).
 • În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată competentă (din România), care se pronunţă în condiţiile legii.

 

PENTRU MINORII CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI - paşaportul simplu electronic cu domiciliul în România se poate solicita numai dacă se deţine deja o carte de identitate pe numele lor. Modul de obţinere al primei cărţi de identitate este detaliat separat (la secţiunea "Cartea de identitate"). 

 Documente necesare în original și copie:

 • cartea de identitate a minorului sau, cartea de identitate provizorie însoţită de certificatul de naştere, aflate în termen de valabilitate;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
 • declaratii de consimţământ ale părinţilor / părintelui / reprezentantului legal pentru eliberarea pasaportului;
 • În situaţia prezentării doar a declaraţiei unuia dintre părinţi, cererea trebuie să fie însoţită şi de:
  • hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
  • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
  • hotărâre judecătorească in temeiul careia parintele exercită singur autoritatea parinteasca rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
  • certificat de deces al părintelui decedat (daca este cazul);
  • prezentarea procurii notariale din partea celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

 

 • Atunci când declaraţiile de consimţământ se dau la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor/parintelui/reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate.
 • dovada achitării taxelor consulare, completată pe numele minorului – taxa consulară se achită la secția consulară. 

Condiţiile de formulare a cererii sunt aceleaşi ca la minorii sub 14 ani, inclusiv privind stabilirea domiciliului minorului. O deosebire se referă la faptul că cererea de paşaport va fi semnată de minor, lângă care va semna şi unul dintre părinţi (sau împuternicitul legal).

 

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare de 100 euro în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…