Alte informaţii de interes consular

Circulaţia minorilor în străinătate

Modificări legislative privind călătoria în străinătate a cetățenilor români minori

 

Începând cu data de 06.10.2016, Poliția de Frontieră Română pune în aplicare noile reglementări privind condițiile de ieșire din România ale cetățenilor români minori, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 169 din 30.09.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

 

Astfel, din punct de vedere al atribuțiilor Poliției de Frontieră, principala modificare este introducerea, la art. 30 din lege, a alineatului (61) care prevede că în cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România. Dovada domiciliului sau a reședinței în străintate se face cu documente oficiale care atesta acest fapt.

 

Legea 248/2005, în forma inițială, nu prevedea posibilitatea ca minorul cu domiciliul/reședința în străinătate să părăsească România în lipsa acordului  părintelui/părinților/reprezentantului legal.

 

În situația în care minorul respectiv călătorește în altă țară decât în cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, actul normativ menține în continuarea necesitatea ca părintele/părinții/reprezentantul legal să își dea acordul cu privire la călătoria minorului. Respectivul acord este materializat într-o declarație care are forma și conținutul stabilite de lege.

 

A doua modificare majoră pe care o vizează actul normativ este faptul că valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi maximum 3 ani.

 

Potrivit formei inițiale, era obligatorie o declarație autentificată pentru fiecare ieșire din România a minorilor, care trebuia să cuprindă statul sau statele de destinație, data plecării și data sosirii din călătorie.

 

De asemenea, se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, însoțit de o altă persoană.

 

Totodată, reamintim că rămân în vigoare celelalte condiții prevazute de Legea 248/2005 privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, în sensul că aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil - paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani)/carte de identitate electronica - numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. De asemenea, reamintim că însoțitorii minorilor, alții decât părinții, trebuie să prezinte la controlul de frontieră și extrasul de cazier judiciar.

 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-modificari-legislative-privind-calatoria-in-strainatate-a-cetatenilor-romani-minori-7797.html

 

 

Conform prevederilor legale, minorii pot călători în străinătate doar însoţiţi sau cu acceptul părinţilor lor.

Referitor la aplicarea legislaţiei române, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

 • Cetăţenia minorilor este considerată conform documentului prezentat (paşaport), dar şi prin efectul legii, în raport cu părinţii;
 • Intrarea cetăţenilor români în România (prin orice punct de frontieră a României) este permis fără excepţie. Doar în cazul în care nu se deţine un act care atestă în mod valabil cetăţenia română, se pot efectua verificări pe loc, în baza de date română şi se va lua decizia corespunzătoare de către poliţia de frontieră;
 • Ieşirea minorilor din România se verifică, în mod corespunzător, de poliţia de frontieră, atât în baza documentului prezentat (paşaport - pentru orice destinaţie sau carte de identitate - cazul minorilor peste 14 ani care se deplasează în altă ţară a Uniunii Europene), cât şi a cetăţeniei (române) rezultate prin efectul legii.  Ce înseamnă? Faptul că un minor deţine cetăţenia română de la naştere dacă cel puţin unul dintre părinţi deţinea în acel moment cetăţenia română. Deţinerea cetăţeniei române nu se formalizează obligatoriu prin prezentarea documentelor care atestă în mod direct cetăţenia română. De aceea, dacă în baza de date la care are acces, poliţia de frontieră constată că cel puţin unul dintre părinţi deţine cetăţenia română, aplică şi pentru copilul/copiii acestuia prevederile legii române, respectiv deţinerea acordului părinţilor pentru părăsirea teritoriului României.

În concluzie, orice călătorie către/dinspre România a unui minor care are cel puţin un părinte cetăţean român, trebuie să aibă în vedere verificările poliţiei de frontieră, efectuate la ieşirea din România a minorului.

ATENȚIE! Ca urmare, dacă în evidenţele din România se constată că minorul deţine ȘI cetăţenia română prin efectul legii, chiar dacă acesta prezintă un paşaport străin sau este însoţit de unul dintre părinţi, se vor aplica prevederile legale, respectiv ieşirea din România a minorului nu va fi permisă decât cu prezentarea unei declaraţii de acord a părinţilor/părintelui care nu însoţesc/însoţeşte minorul.

 

Declaraţia poate fi întocmită înaintea de deplasarea minorului în România şi este necesară în următoarele cazuri:

 • Doar unul dintre părinţii minorului călătoreşte cu minorul. În acest caz declaraţia trebuie dată de celălalt părinte, care nu însoţeşte minorul;
 • Niciunul dintre părinţi nu însoţeşte minorul sau este însoţit de o terţă persoană (rudă sau cunoştinţă). În acest caz declaraţia trebuie dată  de ambii părinţi.

Declaraţia nu este necesară în următoarele cazuri:

 • Situaţia neînsoţirii minorului este doar la intrarea în România, ieşirea făcându-se însoţit de ambii părinţi;
 • Dacă doar părintele care însoţeşte minorul îl are în grijă şi îngrijire, prin sentinţă judecătorească română, definitivă şi irevocabilă (aceasta va fi prezentată în copie poliţiei de frontieră, la trecerea graniţei) sau face dovada decesului celuilalt părinte; 

Documente doveditoare ale decesului sunt:

- certificat de deces, valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condiţiile legii;

- hotărâre judecătorească de declarare a morţii, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;

- comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.

NOTĂNU este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat disparut, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se află în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.

 

Pentru redactarea și autentificarea declarației de acord de deplasare a minorului de către Secția Consulară se vor prezenta:

 • pașaportul părintelui/ părinților care își exprimă acordul (original și copie)
 • copie xerox a pașaportului și certificatului de naștere a minorului;
 • copie xerox a pașaportului persoanei însoțitoare;
 • copie xerox a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ;
 • copie xerox a hotărârii de divorț definitive și irevocabile prin care minorul a fost încredințat unuia dintre părinți (dacă este cazul).

 

Facem observaţia că declaraţia respectivă, dacă este încheiată la ambasadă, se va încheia într-un original şi 3 duplicate, dintre care 2 duplicate îi revin solicitantului (unul îl reţine şi unul va însoţi minorul în deplasarea sa). Taxa consulară este însă corespunzătoare pentru un singur document (nu se taxează exemplarul suplimentar de duplicat).

Declaraţiile care au fost date în faţa autorităţilor străine  trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. 

 

In baza informaţiilor furnizate de Poliţia de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro), vă recomandăm să aveţi în vedere următoarele:

I. Declaraţia părinţilor, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului legal trebuie să cuprindă:

- acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor;

- scopul deplasării;

- ruta urmată până în statul de destinaţie;

- statul sau statele de destinaţie;

- perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria;

- datele de identitate ale însoţitorului respectiv;

- indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie, caz în care trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul. Dacă minorul urmează să se reîntoarcă în ţară împreună cu un însoţitor, datele de identitate ale acestuia trebuie indicate, în cazul în care este o altă persoană decât cea cu care iese din România. 

Declaraţia şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la liberă circulaţie se păstrează, în copie, de către Poliţia de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieşirea din ţară.

 

II. În baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, minorii români pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Permisiunea de ieşire din ţară este acordată de către poliţiştii de frontieră: 

a) minorului care este înscris în documentele de călătorie ale ambilor părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de aceştia sau minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de părinţi; 

b) minorului care este înscris în paşaportul unui părinte şi călătoreşte în străinătate împreună cu acesta sau minorului care este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinti;

 

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…