Înscriere acte emise de autorităţi străine

Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate

 

În Japonia divorţul este de două feluri:

  1. Divorţ prin înţelegerea soţilor sau divorţ de comun acord care presupune depunerea de către soţi a unui formular special, completat şi semnat, la primăria la care se păstrează Registrul de Familie. În acestă categorie intră şi divorţul încheiat prin procedura medierii, în faţa unei comisii de mediere, procedură în urma căreia se încheie un proces-verbal, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei nr. 412/2008 privind medierea relaţiilor de familie.
  2. Divorţ judiciar sau divorţ prin tribunal, pronunţat prin sentinţă de tribunal în urma unei proceduri judecătoreşti atunci când există litigii între soţi (referitoare la averea comună, custodia copiilor, etc.).

Menţionăm că, în conformitate cu reglementările Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, este necesară recunoaşterea divorţului încheiat în Japonia de către instanţa de judecată competentă din România. Această prevedere se aplică atât divorţului de comun acord (încheiat la primărie), cât şi divorţului pronunţat de instanţa de judecată (atunci când au existat litigii între soţi).

Atenţie! Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă (chiar dacă au fost înregistrate/înscrise la misiune/oficiu) referitoare la modificările intervenite în statutul civil al persoanei.

Demersurile privind înregistrarea divorţului trebuie efectuate în România fie personal de către solicitant, fie de către o persoană împuternicită de acesta. La Ambasada României în Japonia se pot autentifica procuri privind recunoașterea divorțului pronunțat în Japonia de către instanța de judecată română.

 

Actele necesare obţinerii procurii pentru înregistrarea divorţului și obţinerii sentinţei definitive şi irevocabile de la instanţa de judecată română sunt:

  1. Declaraţia de divorţ în limba japoneză certificată de primărie (RIKON TODOKE NO COPY), apostilată de Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei, conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, însoţită de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat. Declarația va fi prezentată în original şi copie.
  2. Extras în limba japoneză din Registrul de familie (KOSEKI TOHON) având apostila Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, cu menţiunile privind divorţul înscrise, însoţită de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat. Documentul va fi prezentat în original şi copie.

Traducerea în limba română a documentelor japoneze poate fi efectuată atât în Japonia, la unul din traducătorii autorizaţi de Ministerul Justiției din România și înregistraţi la Ambasadă (lista acestora poate fi furnizată la cerere), cât şi în România, la traducătorii autorizaţi pentru limba japoneză. În cel de al doilea caz, legalizarea traducerii va fi realizată de către notarul public român.

NOTĂ: indiferent unde sunt efectuate traducerile, ele sunt verificate de consul, iar dacă traducerea prezentată nu este corectă și completă, va fi respinsă! 

  1. Paşaportul și/sau cartea de identitate (valabile!) şi certificatul de naştere ale cetăţeanului român (original şi copie);
  2. Certificatul de căsătorie românesc (original şi copie) - dacă este cazul;
  3. Certificatul de deces al soțului, cetățean român - dacă este cazul. În situația în care soțul decedat NU este cetățean român și are un certificat de deces emis de autoritățile japoneze, acesta trebuie apostilat și tradus în limba română de către un traducător autorizat. 
  4. Totodată, trebuie furnizate datele de identificare ale persoanei împuternicite (nume şi prenume, seria şi numărul CI/BI, CNP, loc naştere, adresa, etc) - de preferabil, o copie a actului de identitate a persoanei 

În cazul în care căsătoria efectuată în Japonia NU a fost înregistrată în România înainte de încheierea divorţului, solicitantul trebuie să prezinte şi:

  • Declaraţia de căsătorie în limba japoneză certificată de primărie (KONIN TODOKE NO COPY), apostilată de Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei, conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, precum şi traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat. Declarația va fi prezentată în original şi copie

 

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare.

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…